Bẫy thu nhập trung bình và màu áo xanh trên phố

Nếu “màu áo xanh” càng trở nên phổ biến, sẽ dẫn đến một bộ phận lớn rơi vào “bẫy”, mà rộng hơn là cả nền kinh tế và đất nước. Cả nơi tôi làm việc và nơi gia đình sinh sống đều gần các trường đại học lớn, dân cư tập trung rất đông. VìĐọc tiếp “Bẫy thu nhập trung bình và màu áo xanh trên phố”