Portfolio

Những Lĩnh vực kinh doanh tôi tham gia

Tư vấn EU GMP/WHO

Tìm đối tác MIA, MAH, lập hồ sơ, đào tạo nhân sự, Lấy giấy chứng nhận EU GMP, Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Dược phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu, WHO. Pharmaceutical Quality System (PQS)

Xuất nhập khẩu – Thương mại

Xuất nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng từ Châu Âu và Trung Quốc: Thiết bị sản xuất dược phẩm, Thiết bị phòng sạch, phòng thí nghiệm, và các mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng

Phòng sạch – HVAC

Thiết kế, thi công phòng sạch nhà máy Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GMP -EU

Giải pháp Robot

Robot – cung cấp giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp dược, Robot hoạt động trên nguyển tắc GMP.

Solar Energy

Đầu tư dự án Năng lượng mặt trời – Solar Farm và Solar Rooftop

%d người thích bài này: