Portfolio

Những Lĩnh vực kinh doanh tôi tham gia

Tư vấn EU GMP

Tìm đối tác MIA, MAH, lập hồ sơ, đào tạo nhân sự, Lấy giấy chứng nhận EU GMP

Thương mại quốc tế

Xuất nhập khẩu và kinh doanh các mặt hàng công ty kinh doanh

Pharmaceutical Quality System (PQS)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng Dược phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu, WHO.

Kinh doanh Dược phẩm

Nhập khẩu và phân phối các sản phẩm Dược phẩm, thực phẩm chức năng xuất xứ từ Châu Âu.

Phòng sạch – HVAC

Thiết kế, thi công phòng sạch nhà máy Dược Phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, GMP -EU

Giải pháp Robot

Robot – cung cấp giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp dược, Robot hoạt động trên nguyển tắc GMP.

Chuyển giao công nghệ Thuốc (Product Technology Transfer)

Chuyển giao hồ sơ, công nghệ sản xuất sản phẩm có MA Châu Âu, lập hồ sơn đăng ký sản phẩm tại Việt Nam.

Solar Energy

Đầu tư dự án Năng lượng mặt trời – Solar Farm và Solar Rooftop

%d bloggers like this: